Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Komuna
 Administrata e Komunës
 
Kryetarja e Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Sektorët e KomunësOrganogrami i Komunes

 

SEKTORI PËR INFORMIM DHE PËRKRAHJE TË KRYETARIT

Udhëheqës i sektorit
Njësia për koordinim të aktiviteteve të kryetarit
Njësia për marrëdhënie me publikun, informim të qytetarëve dhe teknologji informatike
Njësia për bashkëpunim ndërkomunal, ndërkombëtar dhe sektor civil

E-kontakt:
cabinet@tetova.gov.mk
proffice@tetova.gov.mk


SEKTORI PËR PUNË NORMATIVE-JURIDIKE DHE ADMINISTRATIVE

Udhëheqës i sektorit pët punë normative juridike dhe administrative
Njësia për punë normative juridike
Njësia për mbrojtje juridike, ankesa dhe propozime
Njësia për administrim lokal, mbrojtje dhe shpëtim
Njësia për punë administrative-teknike dhe të përgjithshme

E-kontakt:
legalaffairs@tetova.gov.mk


SEKTORI PËR FINANCA

Udhëheqës i sektorit për financa
Njësia për koordinim të buxhetit
Njësia për kontroll të buxhetit
Njësia për kontabilitet dhe pagesa
Njësia për administrim me të ardhurat
Njësia për furnizime publike

E-kontakt:
finance@tetova.gov.mk


SEKTORI PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE DHE AMBIENT JETËSOR

Udhëheqës i sektorit për urbanizëm, veprimtari komunale dhe ambient jetësor
Njësia për planifikim urbanistik dhe ndërtim
Njësia për veprimtari komunale
Njësia për mbrojtje të ambientit jetësor

E-kontakt:
urbanism@tetova.gov.mk


SEKTORI PËR KOMUNIKACION, RRUGË DHE TOKË NDËRTIMORE

Udhëheqës i Sektorit për komunikacion,rrugë dhe tokë ndërtimore
Njësia për komunikacion dhe rrugë
Njësia për tokë ndërtimore

E-kontakt:
traffic@tetova.gov.mk


SEKTORI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE

Udhëheqës i Njësisë për arsim
Njësia për arsim
Njësia për kulturë dhe sport
Njësia për mbrojtje sociale, shëndetësore dhe mbrojtje të fëmijëve

E-kontakt:
publicaffairs@tetova.gov.mk


SEKTORI PËR INSPEKTIM - INSPEKTORAT KOMUNAL

Udhëheqës i sektorit për inspektim- inspektorat komunal
Njësia për inspektim urbanistik dhe ndërtimor
Njësia për inspektim komunal, komunikacion, rrugë dhe ambient jetësor
Njësia për inspektim tatimor dhe mbikqyrje tjetër në kompetencë të komunës

E-kontakt:
inspection@tetova.gov.mk

 

SEKTORI PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL DHE ZHVILLIM DHE PROMOVIM TË TURIZMIT

Udhëheqës i Sektorit për zhvillim ekonomik lokal dhe zhvillim dhe promovim të turizmit
Njësia për zhvillim ekonomik lokal
Njësia për zhvillim dhe promovim të turizmit

E-kontakt:
led@tetova.gov.mk

 

NJËSIA PËR REVIZION TË BRENDSHËM

E-kontakt:
revizioni.te@gmail.com

 

NJËSIA PËR BURIME NJERËZORE

E-kontakt:
Hrofficce@tetova.gov.com

 

NJËSIA TERRITORIALE KUNDËR ZJARRIT

 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014