Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Qyteti im
 Bashkëpunimi me qytetet tjera
 
Historia dhe trashëgimia
Institucionet kulturore
Shkollat fillore
Shkollat e mesme
Universitetet
Shoqëritë dhe organizatat
Qytetarët e nderit
Rrethi i biznesit
Sporti dhe rekreacioni
Bashkëpunimi me qytetet tjera
 
Bashkëpunimi ndërkomunal, rajonal dhe ndërkombëtarKomuna e Tetovës bashkëpunon me komunat e qyteteve fqinje, autoritetet lokale në shtetet e rajonit dhe vendet e BE. Komuna e Tetovës bashkëpunon me të gjitha komunat në vend. Ajo është anëtare e Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale të Maqedonisë të Republikës së Maqedonisë dhe ka bashkëpunim të frytshëm me komunën e Elbasanit, komunën Kepez të Antalisë, komunën Bajram Pasha të Stambollit dhe Lyzijesë së Francës .

Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare që funksion në kuadër të kabinetit të kryetares së komunës funksionon në drejtim të kyçjes së Tetovës në rrjedhat rajonale dhe ndërkombëtare, shkëmbimin e përvojave në organizimin dhe administrimin e qyteteve, mbrojtjen e mjedisit jetësor, shkëmbimin kulturor, përmirësimin e infrastrukturës urbane, nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe prodhimit .

Aktivitetet kryesore në të cilat do të përqendrohet kjo zyrë janë anëtarësimi i komunës së Tetovës në rrjetet rajonale, ndërkombëtare dhe globale si dhe vendosja e marrëdhënieve të mira, bashkëpunimi dhe realizimi i projekteve të përbashkëta me:

  • Qytetet e shteteve fqinje dhe qytetet kryesore në rajon
  • Qytetet e shteteve kandidate për anëtarësim në BE
  • Qytetet e shteteve anëtare të BE
  • Qytetet që gjenden jashtë kontinentit evropian

 

Kontaktoni Zyrën për marrëdhënie ndërkombëtare në:

iroffice@tetova.gov.mk

 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014