Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Qyteti im
 Shkollat e mesme
 
Historia dhe trashëgimia
Institucionet kulturore
Shkollat fillore
Shkollat e mesme
Universitetet
Shoqëritë dhe organizatat
Qytetarët e nderit
Rrethi i biznesit
Sporti dhe rekreacioni
Bashkëpunimi me qytetet tjera
 
SH.M. Mosha PijadeHistorijati i shkollës

Shkolla e mesme profesionale komunale “Mosha Pijade”-Tetovë është themeluar në vitin e largët 1928, si shkollë e ulët e bujqësise. Në vitin shkollor 1946/47 u zhvillua në shkollë të mesme bujqësore me shkollim tre vjecar ,kurse në vitin 1950/51 kaloi në katërvjecare.

Prej vitit 1960 shkolla mban emrin  Shkolla e Mesme Bujqësore “Mosha Pijade” – Tetovë. Në vitin 1961, viti i vdekjes  së Mosha Pijades -15 mars është shpallur festa e patronatit të shkollës. Shkaku i lënjes pas dore të shoqërise  për bujqësine dhe rritjes së nevojave të ekonomisë për profile dhe kuadro tjera, shkolla e mesme bujqësore më 1973 u transformua dhe u rrite në qendër shkollore për kuadro profesionale në ekonomi “Mosha Pijade”-Tetovë.

Më vitin 2006 shkolla e nderroj emrin në shkolla e mesme profesionale komunale “Mosha Pijade”-Tetovë.

Sot shkolla arsimon rreth 1500 nxënës në 75 paralele në bazë të plan programeve për drejtime: komunikacion, makineri, bujqësi-veterinari, hoteliero-turistik, elektroteknik, ndërtimtari-gjeodezi dhe pylltari-drugdhendës.

Mësimi mbahet në gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe,në dy godina shkollore dhe dy ndrime.  Shkolla numëron gjithsejt 206 punëtorë edhe atë 152 mësimdhënës, 10 administratorë (drejtor, ndihmës drejtor, arkëtar, sociolog, psikolog, pedagog, sekretar) dhe 44 personel tenik.


Adresa: Rr. Ilinden pn.
Tel: 044 330-494; 330-496
E-mail: mosapijedi@t-home.mk  
Dita e Patronatit: 15 Mars.
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014