Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Qyteti im
 Shkollat e mesme
 
Historia dhe trashëgimia
Institucionet kulturore
Shkollat fillore
Shkollat e mesme
Universitetet
Shoqëritë dhe organizatat
Qytetarët e nderit
Rrethi i biznesit
Sporti dhe rekreacioni
Bashkëpunimi me qytetet tjera
 
SH.M. Gjoce StojçeskiSH.M.P.K  “Gjoce Stojçeski”, është formuar më 30.09.1953 me vendim të Këshillit popullor të komunës së Tetovës.

Nga data 07.12.2005 me ligjin për decentralizim të pushtetit dhe ligjit peer ndarje teritoriale, shkolla kalon në shkollë të mesme publike komunale me process verbal Nr. 03-1541/1 me datë 07.12.2005.

Në vitin shkollor 2012/2013 SH.M.P.K. “Gjoce Stojçeski”-Tetovë vepron si shkollë e mesme profesionale-publike, komunale me tre drejtime themelore të shkallës së IV-ër arsimore si vijon:

• Drejtimi tekstile-lëkurë me profilet arsimore:
- Teknik i konfeksionit
- Teknik i tekstilit-lëkurës  thurrje

• Drejtimi kimi-teknologji me profilet arsimore:
- Teknik i kimi-teknologjisë
- Teknik ushqimor

• Drejtimi i arteve të aplikuara me profiling arsimor:   
- Teknik i dizajnit të veshjes


Adresa: “Vllezërit Milladinovi ”  Nr.69
Tel: 044 350 300; 335-301; 335-302
E-mail: tex_tekn@yahoo.com   
Dita e Patronatit: 19 Shtator
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014