Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Универзитети
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
Државен Универзитет на ТетовоДржавниот универзитет  во Тетово е отворен и достапен за сите оние кои што се студенти, наставници или соработници, кои со нивните интелектуални и морални капацитети , во просториите на дефинираниот  универзитет,  како  и тежнеење на индивидуалниот академски израз и со докажуввање на способностите и нивните квалитети  да го дадат нејзиниот придонес во областа на развојот образованието, науката, и професионализмот. "Државниот универзитет во Тетово  има кратка историја,  но има едно долго минато.

"Оваа институција е основана на 17 декември 1994 година на иницијатива на албанските интелектуалци, различните друштва и неполитички здруженија, како и на сите љубители на високото образование во земјата и пошироко.

Од овој  агол  на дејноста , развојот на ДУТ може да го  поделиме  на два периода:
Период: 1994-2003 е историско време на  основањето на универзитетот во Тетово.
Период: 2004-2010 е периодот на институционалниот развој на  универзитетот и време на академска   и физичка модернизација. Универзитетот  од една незавидна положба , започна постепено негова академска , концептуална и институционална реформа. Плодот  од оваа активиност како и неговото димензионирање претставува нова физиономија на ДУТ.   Оттука  ДУТ е афирмиран  како реформирана универзитетска институција, како еден   јавен центар во албански јазик  во Македонија  за квалификација , специјализација  и научни истражувања. ДУТ е  член  на Конференцијата на европските универзитети.

Денес ДУТ е структуриран во 11 факултети, 35 програми за студии,  93 области на студии и 3 научно-истражувачки институции. Научниот образовен процес во оваа академска институција го сочинуваат  273 редовни  професори и 355 професори  ангажирани  со определено  време, односно за една академска година, со тенденција за  прогресивен  раст.

Во воспитно-образовната област универзитетот му се посветува и посебно значење му дава  на  спроведување  на  Болоњските реформи и реформите од областа  на професионални и научни истражувања, иако сеуште е далеку од развиените земји. Овие истражувања се изведуваат преку билатерални проекти благодарение на Еразмус проекти, ДАД, Темпус и др, за истражување и развој. Работејќи според   европските стандарди на академскиот и студискиот квалитет, оваа институција е во постојан раст.

Во однос на Болоњската повелба, ДУТ актуелно  влегува во нова   развојна фаза, во фазата на имплементација и концептуалениот модел на  Болоња  според  шема 3+2+3 или 4+1+3 (Bachelor+Master+PhD). Со воведување на новите европски системи за  студии , ДУТ тежнее да биде  составен интергриран  дел на европските универзитети, студентите да добиваат професионален   квалитет, нашите дипломи да бидат како  оние на развиените земји.

ДУТ тежнее да биде Универзитет  на сите граѓани на Македонија  и затоа е отворен за сите студенти кои имат желба да студират без  оглед на националната и  религиска припадност  и др. Бројот на студенти кои се определуваат  да студират во ДУТ е  во прогресивен раст . Во споредба со бројот на студенти кои се запишуваат на други универзитети во земјата, новиот бројот на  студенти во ДУТ е зголемен за 30%.Ова  може да се земе како показател  дека ДУТ се развива  и се димензионира  во  правилна насока  и  со сигурни чекори кон  универзитетските  европски  семејства. Понудата на  ДУТ  за идните  студенти е конкурентна  и сеопфатна.  Ние  нудиме наставни  планови и програми од сите профили и прифатливи  цени  за студии.

Академскиот квалификуван  кадар, соработката на ДУТ  со  најпознати Универзитети   од регионот и светот и тоа што е најважно  емоционалната  врска  на Албанците  без исклучок  за овој Универзитет, нивното жртвување  и придонес го оживуваат  овој  Државен универзитет со  настава на албански јазик,  а тоа е  причината  зошто треба да се студира во  ДУТ.

 

Адреса : Ул.„Илинденска „ 1200 Тетово,РМ
Tel: +389 44 356 500
Fax: +389 44 334 222
e-mail: international@unite.edu.mk
www.unite.edu.mk
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014