Shqip   Македонски   English
  Општина
Градоначалник, Совет
Администрација, Сектори
Единици
За граѓанинот  
Е-Услуги, Даноци
Формулари, Учество
во одлучување

Мојот град
Историја, Институции
Организации, Почесни
граѓани, Бизнис, Спорт
      Документи
Проекти, Буџет,
Урбанистички планови
Закони, Акти
Посети го Тетово
Природа, Одмаралишта, Историски објекти, Галерии, Музеи
Инфо
Ресторани, Хотели
Медиуми, Банки
Транспорт

 Мојот град
 Универзитети
 
Историја и наследство
Институции на културата
Основни училишта
Средни училишта
Универзитети
Друштва и организации
Почесни граѓани
Круг на бизнисот
Спорт и рекреација
Соработка со други градови
 
Универзитет на Југоисточна ЕвропаУниверзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ), е основан во октомври во 2001 година, со поддршка на владите на земјите од ЕУ и САД.  УЈИЕ има на правен  статус на јавно-приватен универзитет, кој е непрофитабилен  и  се состои од факултети, центри и институти како нејзин составен  дел специализирани од областа на социо-економските науки и е единствен во Република Македонија.

Овој универзитет  продолжува да биде  непроменлив  во  неговата мисија  за да придонесе во високото образование, покажувајќи флексибилност на употребата на јазикот, со можност сите млади луѓе од земјата и регионот да најдат   доволно  простор за да студираат на својот мајчин јазик и обрнувајќи посебно внимание на наставата по англиски јазик.

УЈИЕ  моментално има  7000 студенти  кои ја следат  наставата  во првиот и вториот  циклус  на студиите, со 20  програми  од првиот  циклус  и 25 програми од вториот циклус на студиите  на  пет факултети: бизнис администрација, современа наука и технологија, право, јавна администрација и политички науки и јазик, култура и комуникации. Почнувајќи од  зимскиот семестар во 2013 овој  Универзитет нуди докторски студии. Специфичноста на овие студии е посветена на еден нов пристап, кој е базиран на основните начела  на Болоњскиот процес и начелата  на Салзбург  за Европското општество  на  знаењето.

УЈИЕ овозможува спроведување на т.н. Заеднички Joint Deegree,  градејќи партнерство со познати докторски училишта, како што се оние во Западна Европа и во САД. Ова  овозможува   движење на  студентите, професорите, курикулите, искуствата и трансфер на знаење и најдобри практики.

Сето ова е успешно постигнато во рамките на модерен универзитетски  град , кој се протега  на површина од 30.000м2, што  подразбира  согласност со највисоките меѓународни стандарди.
Во согласност со новите околности создадени во областа на високото образование во Република Македонија и во регионот, во однос на различни понуди на  студиските  програми , Универзитетот на Југоисточна Европа во  целост го следи спроведувањето на принципите на

Болоња нудејќи:

  • Квалитетни програми додипломски студи (од прв циклус) и постипломски студи –втор циклус (магистерски) и на трет  циклус (докторатура).
  • Настава  со современи  методи , како што се интерактивна настава, групна работа , Е –учење (e-learning), и др;
  • Голем број на познати  домашни и меѓународни професори, како и конкретно искуство преку програми интегрирани со пракса  на домашно и меѓународно ниво;
  • брза промена на пазарот на трудот, преку стручната служба на  Центарот за кариера;
  • Искуство од наставата со напредна технологија преку  софтвери,  e-Service , книги, далечинско учење, е- Grading,  итн.;
  • Современ  и добро организиран  интернат кој се наоѓа во рамките на универзитетот ;
  • Поддршка за студентите со посебни потреби,  итн.

Универзитетот на Југоисточна Европа   зазема  второ место на државно ниво од 19 универзитети на Република Македонија.Ова рангирање е  направено од страна на надворешен оценувачи – Шангајски универзитет, Jiao Tong.

Од своето основање, УЈИЕ успеа да се докаже  како  лидерен, квалитетен и финансиски стабилен универзитет и  се смета како модел  на високото образование во мултиетничка и повеќејазична  смисла во Југоисточна  Европа.


Контакт
web@seeu.eudu.mk
www.seeu.edu.mk
Илинденска б.б., 1200 Тетово
       
 
Политика на приватност
Контактирај ја Општината
Општина Тетово
Дервиш Цара бб
1200 Тетово
Република Северна Македонија

Тел. +389 44 511 930
Факс +389 44 511 962
Тел. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014