Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Komuna
 Ndërmarrjet dhe njësitë
 
Kryetari i Komunës
Këshilli i Komunës
Administrata e Komunës
Ndërmarrjet dhe njësitë
 
NP “Parkingu i Qytetit”-TetovëNP “Parkingu i Qytetit”-Tetovë është ndërmarrje publike, e cila merret me  mirëmbajtjen e parkingjeve, edhe atë : të hapura (zonale) dhe atyre të mbyllura, për vendosjen e rendit në komunikacion, përdorim me efikas të vendeve të  parkingut përmirësimi i kushteve të lëvizjes së automjeteve të shërbimeve urgjente etj.

NP “Parkingu i Qytetit”-Tetovë është themeluar nga ana e Këshillit Komunal të Tetovës në mbledhjen e mbajtur më 18.11.2014.

Për kryerjen sa më efikase të punës  dhe për të ofruar kushte sa më të mira për qytetarët, NP ”Parkingu i Qytetit”-Tetovë ka bërë ndarjen e parkingjeve në të mbyllura dhe të hapura (zonal), si dhe ka bërë ndarjen e parkingjeve zonale A dhe B në nënzona . Zona A ndahet në zonat A1  A2 dhe A3 , ndërsa zona B ndahet në B2,B3, B4, B5, B6 dhe B7.

 

Në NP “Parkingu i Qytetit ”-Tetovë janë të punësuar gjithsej 58 persona.

Numri I përgjithshëm i vendparkimeve në Tetovë është :

ZONA А1 - 50 vende për parkim

ZONA А2 - 143  vende për parkim

ZONA А3 - 12 vende për parkim

 

Në NP “Parkingu i Qytetit” janë të punësuar 58 persona.

Drejtor i  NP “Parkingu i Qyteti” – Tetovë është Igor Dodevski

Kontakt. tel- 044 511 111

e-mail: tetovaparking@gmail.com 
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014