Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

 Dokumente
 Plane urbanistike
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
Projekt urbanistik për formimin e parcelave ndërtimoreKryetari i Komunës së Tetovës, duke vepruar pas kërkesës për miratimin e Projektit urbanistik të dorëzuar nga SHNPPTSH “CEACON” SHKPNJP Tetovë, me nr.tekn. UP-C02/22 me ç’rast në bazë të nenit 62 paragrafi (10) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.Zyrtare e RMV nr. 32/2020), jep siç vijon:

VËRTETIM

PROJEKT URBANISTIK për formimin e parcelave ndërtimore për ndërtimin e objekteve me qëllim G2.4- Punëtoritë industriale për tekstil në PK.5428/2, PK.5441/2, PK.5441/14, PK.5441/19, pjesë e PK 5441/7 dhe pjesë e KP.5441/8
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014