Shqip   Македонски   English
  Komuna
Kryetari, Këshilli
Administrata, Sektorët
Ndërmarrjet, Njësitë
Për qytetarin  
E-Shërbimet,
Tatimet, Formulare
Vendimmarrja

Qyteti im
Historia, Institucionet, Organizatat, Qytetarët e nderit, Sporti, Biznesi
      Dokumente
Projekte, Buxheti,
Plane urbanistike
Ligje, Akte
Vizito Tetovën
Natyra, Resortet
Objektet historke
Muzeumet
Info
Hotelet, Restoranet
Mediat, Bankat
Transporti

Dokumente
Dokumente
 
Dokumente
Projekte
Plane urbanistike
 
 
Buxheti qytetar i komunës së Tetovës për vitin 2024
BUXHETI QYTETAR është një dokument i zhvilluar nga komuna ekskluzivisht për publikun dhe paraqet buxhetin e komunës në një format më të thjeshtë, më pak teknik, për të ndërtuar një kuptim më të mirë se si komuna i menaxhon dhe i shfrytëzon financat publike. Kjo bindje është e një rëndësie vitale për përgjegjësinë dhe llogaridhënien publike dhe për rritjen e pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të qytetarëve në zbatimin e politikave lokale.
 
Regjistri për normat dhe aktet tjera-Fletoren zyrtare të Komunës së Tetovës-2023
Regjistri kronologjik i normave dhe akteve të tjera të shpallura në "Fletoren Zyrtare të Komunës së Tetovës" në vitin 2023:
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2024
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM, nr. 05/02) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 dhe 209/18 dhe ,,Gazeta Zyrtare e RMV,, nr.244/19, 53/21, 77/21, 150/21 dhe 173/22), Këshilli i Komunës së Tetovës në mbledhjen e mbajtur më 28.12.2023 miratoi:
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2023
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM, nr. 05/02) dhe nenit 29 paragrafi 1 të Ligjit për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale ("Gazeta Zyrtare e RM", nr. 61/04. 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 dhe 209/18 dhe Gazeta Zyrtare e - RMV., nr.244/19, 53/21. 77/21. 150/21 dhe 173/22), Këshilli i Komunës së Tetovës në mbledhjen e ambajtur më .2022 miratoi
 
Kontratat e Prokurimeve Publike
Kontratat e Prokurimeve Publike
 
Plani Vjetor i Prokurimit Publik
Plani Vjetor i Prokurimit Publik
 
Buxheti 2022
BILANCI I SHPENZIMEVE NË NIVELIN E ZERIT
 
Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme, Rusino
Informata për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin: “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturinat e ngurta komunale jo të rrezikshme, Rusino” në komunën e Gostivarit.
 
Buxheti
BILANSI I SHPENZIMEVE NE NIVELIN E ZERIT
 
Buxheti
BILANSI I TE HYRAVE NE NIVELIN E ZERIT
 
BUXHETI
Faqja e parë e buxhetit të komunës së Tetovës për vitin 2020
 
Raport vlerësimi për rehabilitimin e rrugës Tetovë - Kodra e Diellit (Anglisht)
Raporti për vlerësim ambiental dhe shoqëror për rehabilitimin e rrugës regjionale R-1209 Tetovë - Kodra e Diellit (Anglisht)
 
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KOMUNËN E TETOVËS
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KOMUNËN E TETOVËS
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2019
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2019
 
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018
Buxheti i Komunës së Tetovës për vitin 2018, Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve.
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2016
 
Llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2016
 
Llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2015
 
Buxheti i Komunës së Tetovës 2017
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM, nr. 5/2002) dhe nenit 28 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale
 
Statuti i Komunës
 
Strategjia e zhvillimit lokal
 
Ligji per zonat zhvillimit teknologjik industrial
 
Mjedisi jetësor dhe planifikimi hapësinor
       
 
Politika për privatësi
Kontakto Komunën
Komuna e Tetovës
Dervish Cara pn
1200 Tetovë
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel. +389 44 511 930
Fax. +389 44 511 962
Tel. 044 339 240
cabinet@tetova.gov.mk
info@tetova.gov.mk
       
       
Faqeja oficiale e Komunës së Tetovës - Официјална страница на Општина Тетово - Official website of Tetovo Municipality © 2014